VDL niet ontevreden over eerste halfjaar

De VDL Groep te Eindhoven heeft in het eerste halfjaar van 2009 een gecombineerde omzet van 612 miljoen euro gerealiseerd. Dit is een daling van bijna 26% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2008 (825 miljoen euro). Ook het resultaat na belasting is flink lager uitgekomen: een winst van 5,4 miljoen euro medio 2009 ten opzichte van 39,2 miljoen euro medio 2008. Desondanks is de VDL Groep, gezien de moeilijke economische omstandigheden, niet ontevreden over het eerste halfjaar. De balanspositie blijft onverminderd sterk met een solvabiliteit van ruim 50%. Vanwege de sterke vraaguitval is de werkgelegenheid bij de VDL Groep met 12% teruggelopen, vooral door afbouw van flexibele krachten: van 7.470 medewerkers medio 2008 naar 6.546 medewerkers medio 2009. Tevens is voor circa 1.450 vaste medewerkers deeltijd-WW aangevraagd.


Toeleveringen

De omzet in de divisie toeleveringen (metaalbewerking, mechatronische systemen en kunststofverwerking) is met 38% gedaald: van 313 miljoen euro in het eerst halfjaar van 2008 naar 194 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2009. Alle bedrijven hadden het moeilijk. Ook de orderportefeuille liep terug van 243 miljoen euro medio 2008 naar 139 miljoen euro medio 2009. Sinds 30 juni 2009 is de orderportefeuille echter stijgende (152 miljoen euro). De markt in semiconductors is aan het aantrekken. Tevens is er een lichte stijging van de afroepen vanuit de truck- en trailermarkt. Bij de personenwagens is er een flinke stijging merkbaar bij de kleinere typen wagens. Ook de producten voor de zonne-energie, die aanvankelijk daalden door de dalende olieprijs, trekken weer aan. De divisie toeleveringen was in het eerste halfjaar verliesgevend.

Eindproducten
Bij de eindproducten was de daling procentueel nog groter. De omzet daalde van 248 miljoen euro naar 137 miljoen euro (-45%). Ook de orderportefeuille ging daarbij omlaag: van 156 miljoen euro naar 94 miljoen euro. De grootste klap viel in de trailermarkt (-80%). De agrarische systemen en productieautomatisering gingen 65% naar beneden, containersystemen 40% en zonnebanken en warmtewisselaars 20%. Machinebouw had als enige sector een omzetstijging. In het eerste halfjaar was de hele divisie toch nog winstgevend.

Bussen
Bij de busdivisie steeg de omzet van 264 miljoen euro naar 281 miljoen euro. De orderportefeuille daarentegen daalde van 269 miljoen euro naar 247 miljoen euro. Sinds 30 juni 2009 blijft deze constant op hetzelfde niveau. De orderportefeuille van openbaarvervoerbussen is dit jaar goed gevuld door diverse exportorders. In Nederland wordt er helaas slecht gescoord, doordat er regelmatig aardgasbussen gevraagd worden. Ook kunnen buitenlandse concurrenten financieringen aanbieden tegen veel betere voorwaarden dan waartegen de VDL Groep met de Nederlandse banken in staat is. De markt voor toerbussen is daarentegen moeizaam. Met de invoering van deeltijd-WW kan deze periode zeker overbrugd worden. Ook de handel in tweedehands bussen is verslechterd. Het resultaat in deze divisie was in het eerste halfjaar positief.

Vooruitzichten
In het algemeen hebben VDL en haar klanten veel last van een voorzichtig en daardoor terughoudend beleid bij de banken. Ook de kredietverzekering geeft veel problemen bij de verkoop in alle divisies. Helaas wordt het leveren aan niet verzekerde klanten een steeds groter deel van de omzet. Het derde kwartaal zal nog moeilijk zijn door de lange vakantieperiode bij de klanten, maar VDL verwacht een herstel van de orderontvangsten en omzet in het vierde kwartaal. Mede gesteund door een sterk doorgevoerde kostenbesparing verwacht de VDL Groep in het tweede halfjaar een verdere stijging van het resultaat.

 

 

Auteur: Esther Verheggen | Communications | +31 (0)40-2925000 | Publicatiedatum: 27-8-2009
Naar het nieuwsarchief
Hoofdkantoor VDL Groep
Hoofdkantoor VDL Groep