Print pagina

Strategie

VDL Groep streeft een beheerste groei na, zowel autonoom als door acquisities. Het beleid van VDL Groep is gericht op een voortdurende verbetering van haar concurrentiepositie. De analyse en besparing van kosten is daarbij essentieel, evenals een hoog kwaliteitsniveau van de producten. Investeringen zijn daarom afgestemd op vernieuwing, verbetering en uitbreiding van producten en productieprocessen.   

VDL Groep kiest ervoor om in Nederland en Vlaams-België te blijven produceren op concurrerende wijze. De productie in lagelonenlanden wordt alleen strategisch ingezet.

Deze strategie vereist een aantal voorwaarden:
* investeren in gedegen vakmanschap door medewerkers ruimte te geven om door
   te groeien binnen de organisatie
* een hoogwaardig machinepark (met focus op robotisering en automatisering)
* hoogste kwaliteitsniveau van onze producten
* een kritisch kwaliteitsbeleid
* huisvesting gebaseerd op goede logistiek

Uiteraard maken de VDL-bedrijven gebruik van de kennis, ervaring en producten die aanwezig zijn binnen de gehele VDL Groep.

 Hoofdkantoor VDL Groep
Hoofdkantoor VDL Groep