Digital twin

Digital twin

25 mei 2021

“De pratende bus is er al. Nu is het zaak om goed te leren luisteren. Dat wil zeggen: alle informatie die de bussen ons geven met elkaar verbinden en daar betekenis aan geven. Op die manier kunnen we onze klanten proactief gaan ondersteunen.” Daarmee vat Bart Bennenbroek, Manager Business IT bij VDL Bus & Coach het traject ‘digital twin’ van VDL Bus & Coach eigenlijk samen. Jacob Vandermolen, product planner Connected Services bij VDL Bus & Coach voegt daar aan toe: “Een digitale tweeling maakt alle data en informatie van een product digitaal beschikbaar. Met behulp van deze data kun je producten en productieprocessen verbeteren en zelfs voorspellingen gaan doen. Bijvoorbeeld wanneer de remschijf van een voertuig vervangen moet worden.”

Slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen

De aanleiding om te starten met digital twin komt voort uit de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen. Jacob: “We willen onze klanten, de vervoersbedrijven, optimaal ondersteunen om hun service naar klanten toe te verbeteren. Zodat zij het mogelijk kunnen maken dat je als reiziger op je telefoon kijkt en je direct ziet hoe je het snelst van A naar B komt. Bijvoorbeeld welke buslijn het meest dichtbij is én over hoeveel minuten de bus komt.”

Jacob vervolgt: “Met de komst van de elektrische bus wordt ook de infrastructuur rond de bus (de routes, oplaadpunten, oplaadtijd, etc.) steeds complexer. Klanten zoals Connexxion focussen op totaalconcepten en vragen ons naar een optimale invulling hiervan. Dat gaat dus veel verder dan alleen het produceren van een bus. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal en type voertuigen, slimme laadconcepten en serviceverleningen zoals onderhoud en het leveren van stroom. Om die service te bieden, zijn onderhoudscontracten steeds vaker onderdeel van de verkoop. Dan wil je als organisatie ook goed in de gaten hebben hoe onze voertuigen presteren, wanneer onderdelen vervangen moeten worden of wanneer herstelwerkzaamheden nodig zijn. Zeker als het gaat over dure componenten zoals de batterijen, de e-motor of de waterstofbrandstofcel. De status hiervan wil je monitoren en daar heb je informatie voor nodig. Een digitale representatie van het product, een digital twin, geeft deze informatie. Hiermee kun je voertuigen slimmer gaan inzetten. Bijvoorbeeld door het voertuig verbeteren waardoor het meer kilometers kan maken op dezelfde batterij of kun je problemen op afstand oplossen zodat het voertuig kan blijven rijden. Op die manier zorg je ervoor dat je het voertuig maximaal benut. Ik noem dat ook wel ‘vehicle health management’.”

Standaardisatie van data en processen

Wat heb je nodig om een digital twin te realiseren? Bart vertelt: “Dat zijn behoorlijk wat stappen. We zijn al in 2017 begonnen om een bus te ‘leren praten’. Hiervoor is een kastje in de bus gemonteerd die signalen van het voertuig leest en deze signalen (of: data) naar de Cloud stuurt. Uiteraard moet daarvoor eerst de data op orde zijn. Dat betekent dat alle bouwblokken en onderdelen van een bus in iedere levensfase juist en volledig omschreven moeten zijn. Ook productie-, verkoop- en aftersales-processen van de VDL-busbedrijven dienen gestandaardiseerd te worden, zodat iedereen uiteindelijk naar dezelfde waarheid kijkt. Met zoveel vestigingen in Europa is dat een behoorlijke uitdaging! Als tweede stap heb je systemen nodig om de data inzichtelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan een PLM-systeem (product lifecycle management) om de beschrijving van producten en onderdelen vast te leggen zoals die zijn bedacht tijdens de engineeringfase van de bus en een CRM-systeem (customer relationship management) om informatie over het verkoop- en aftersales-proces te beschrijven. Deze systemen worden geïmplementeerd en gekoppeld aan het ERP-systeem. Dat betekent dat we een klantreis nu zonder onderbrekingen kunnen ondersteunen; van het eerste contact tot en met het betalen van de factuur. Dat is een belangrijke basis voor een digital twin.”

Klantenportaal

Daarmee zijn we er nog niet. Jacob: “Het doel voor 2021 is om de data uit deze systemen met elkaar te koppelen. Door Artificial Intelligence (AI) en algoritmes op de data los te laten, is het mogelijk om voorspellingen te gaan doen. Jacob: “Daar nemen we nu voorzichtig stappen in met de eerste proefjes. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een eigen klantenportaal, zodat klanten hun eigen bussen live kunnen volgen. Dan wordt het pas echt leuk, want de volgende stap is dat we resultaten van de AI gaan koppelen aan ons klantenportaal. Het systeem gaat onze klant dan vertellen wanneer een onderhoudsbeurt nodig is en plant deze automatisch in. Daarmee bied je service op maat!”

Uitdagingen

Digitalisering is allang niet meer ‘iets van de IT-afdeling’. Het is een dagelijks onderdeel van de totale bedrijfsvoering om de concurrentie voor te blijven. Het brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee. Bart: “De grootste uitdaging bij digitalisering is om alle mensen mee te nemen in een veranderingsproces. Dat geldt op twee gebieden: enerzijds de verandering die digitalisering teweegbrengt in de business. Wat we doen met digital twin heeft namelijk impact op de manier van werken voor iedereen in het bedrijf en uiteindelijk ook op het businessmodel. Een voorbeeld: als verkoper verkoop je niet alleen meer een bus, maar bied je ook data-abonnementen aan. Dat is een totaal ander product. Dus je gaat ook anders kijken naar je productaanbod. Of als monteur ga je niet meer op pad, maar bekijk je vanaf de laptop waar het probleem zit en los je het op afstand op. Een compleet ander service-model dan we gewend zijn. Dat vergt aanpassingsvermogen en andere vaardigheden van medewerkers. Daarnaast is het lastig om op voorhand in concrete euro’s aan te geven wat de opbrengsten gaan zijn van de investeringen die nodig zijn voor digitalisering. Jacob: “Je kunt het vergelijken met een smartphone: daarvan wist je in het begin ook niet wat de voordelen waren. Nu kan niemand meer zonder zo’n telefoon. Zo werkt het bij digitalisering ook. Communicatie is daarom cruciaal. Je moet mensen meenemen in het verhaal: waarom doen we dit en welke voordelen heeft het voor ons en voor onze klanten. Daarvoor gaan we samen met alle mensen in de organisatie aan de slag en worden ze getraind om ‘digitaal’ te leren denken en met nieuwe digitale systemen te werken. Ik ben er echt van overtuigd dat digitalisering de nieuwe ‘industriële revolutie’ is.”

VDL goes digital?

Is digitalisering alleen geschikt voor bussen? Bart: “Nee, de systemen die we gekozen hebben om tot een digital twin te komen, kunnen we ook inzetten bij elk ander VDL-bedrijf. Zo hebben we bijvoorbeeld in twee maanden tijd bij VDL Nedcar een CRM-platform geïmplementeerd. En ook bij VDL Technics zijn we bezig met een digitaliseringstraject: van het bestellen via een webshop, het automatisch bewerken van het plaatmateriaal tot levering aan de deur. Het begint echter met een duidelijk ambitie en visie. Inzet en betrokkenheid vanuit het bedrijf is essentieel om er een goede business case van te maken.”

Voordelen van een ‘digital twin’

  • Efficiënter werken door standaardisatie
  • Meer inzicht in het product in alle levensfasen
  • Door analyse van data sneller feedback naar engineering om product verder te verbeteren
  • Meer inzicht in de markt, leveranciers, klanten en hun behoeften
  • Meer inzicht in de totale klantreis
  • Voorspellen wanneer onderhoud nodig is (‘predictive maintenance’)
  • Klant staat centraal: aanbieden van persoonlijke service en gemak
  • Meer samenwerking tussen VDL-bedrijven onderling omdat er een standaard werkwijze is verloopt de samenwerking makkelijker
Terug