H2-Share's eerste vrachtauto op waterstof gaat de weg op in Nederland

H2-Share's eerste vrachtauto op waterstof gaat de weg op in Nederland

14 juli 2020

Op woensdag 1 april is een door VDL gebouwde 27 tons vrachtwagen op waterstof voor het eerst gedemonstreerd. Deze vrachtwagen is getest in Schelluinen door BREYTNER en ontwikkeld door het H2-Share-project, dat is gefinancierd door de EU. Om de truck te begeleiden op de demonstratielocaties heeft Wystrach GmbH heeft een mobiele waterstoftankmachine met een laag energieverbruik gebouwd.

De lancering van deze demonstratie is een grote sprong voorwaarts in de ontwikkeling van de zero-emissie zware voertuigen industrie in Noordwest-Europa en om praktische ervaring op te doen met brandstofcelvrachtwagens.

De truck zal worden ingezet door Zero Emission Transport provider BREYTNER voor een periode van drie maanden in de retail logistiek, zo zal de truck winkels bevoorraden en aanvoerlijnen voor zero emission pakketdiensten. Door de truck te testen in verschillende soorten logistieke processen hoopt BREYTNER een bijdrage te kunnen leveren aan de vraag waar een waterstofvrachtwagen het beste kan worden ingezet. Na de demonstratie bij BREYTNER gaat de truck naar een van de andere partners voor een volgende demonstratie.

"We zijn erg enthousiast om als één van de weinige bedrijven ter wereld een waterstofvrachtwagen in real time te kunnen demonstreren. Dit geeft onze klanten en ons waardevolle kennis over emissieloze transportoplossingen en zal ons helpen bij het nemen van de volgende stappen in de richting van duurzamer transport". - Marie-José Baartmans, BREYTNER

Uit bewijsmateriaal uit de logistieke sector blijkt een sterke groeiende belangstelling voor emissieloze oplossingen om de impact op het milieu en de emissies, die een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit, te verminderen. In stedelijke gebieden kan de zero-emissie logistiek worden geëxploiteerd door batterij-elektrische vrachtwagens. Ze zijn echter beperkt in hun aanbod. Voor grote zware voertuigen die langere afstanden afleggen, zijn elektrische vrachtwagens met een waterstofgascelvergroter een emissieloze oplossing. In de EU zijn dergelijke voertuigen nog niet commercieel beschikbaar, maar ze hebben een enorm potentieel. H2-Share is bedoeld om dit potentieel te ontsluiten.

Het doel van H2-Share is de ontwikkeling van een markt voor koolstofarme zware bedrijfsvoertuigen op waterstof (H2) om logistieke processen te vergemakkelijken en praktische ervaring op te doen in verschillende regio's in Noordwest-Europa. H2-Share staat voor 'Hydrogen Solutions for Heavy-duty transport Aimed at Reduction of Emissions’ in Noord West Europa.Copyright_Wystrach_WyRefueler_hydrogen_refueling_system.jpg

"Op dit moment zijn er enkele wegversperringen voor het op grote schaal kostenefficiënt inzetten van waterstof-elektrische zware bedrijfsvoertuigen op de markt. Om tot een goed TCO-model (Total Cost of Ownership) te komen, moeten deze worden aangepakt; de kosten van waterstof moeten aanzienlijk dalen, het aantal tankstations voor waterstof moet omhoog en de betrouwbaarheid van het waterstofbrandstofcelsysteem moet omhoog. Binnen het H2-Share project met partners wil VDL de marktrijpheid van het waterstof brandstofcelsysteem in een zwaar voertuig bewijzen. De betrouwbaarheid in het dagelijks gebruik aantonen bij echte gebruikers in de regio Noordwest-Europa. Dit als voorloper van de massamarktintroductie van de technologie", - Menno Kleingeld, directeur VDL ETS.

Het doel is om de truck en het mobiele tankstation te demonstreren op zes locaties in Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. Om de truck op alle zes de locaties te kunnen demonstreren, ongeacht de beschikbaarheid van waterstoftankstations, presenteert Wystrach een gebruiksvriendelijke en officieel goedgekeurde oplossing in de vorm van een mobiel tankstation. Deze heeft grote opslagcapaciteit en is mobiel, zodat hij flexibel inzetbaar is. Bovenop dit mobiele tankstation krijgt de truck de mogelijkheid om te tanken bij de waterstofstations in Rhoon/Rotterdam en Helmond voor de duur van de demonstratie in Schelluinen.

"We realiseren ons dat er steeds meer vraag is naar een holistische kijk op mobiliteitsconcepten. Fabrikanten van vrachtwagens, treinen, bussen en zelfs vorkheftrucks zijn geïnteresseerd in waterstofsystemen. Het H2Share-project is daarom een belangrijke showcase voor trendsettende mogelijkheden". - Wolfgang Wolter, CEO van Wystrach GmbH.

Copyright_Wystrach_Refueling_the_truck2.jpg

Het H2-Share-project zal het bewijs leveren dat de waterstoftechnologie klaar is voor zware toepassingen in de praktijk en zal de basis vormen voor de ontwikkeling van een emissievrije industrie voor zware voertuigen in het NWE-gebied. Het project ontvangt 1,69 miljoen euro EU-financiering via Interreg NWE en wordt gecoördineerd door WaterstofNet. WaterstofNet richt zich al meer dan tien jaar op de ontwikkeling van waterstof in Europa en was verantwoordelijk voor de eerste projecten met waterstof vuilniswagens en waterstofzware vrachtwagens in Europa. 

"Bij WaterstofNet voorzien we een grote rol voor waterstof in zware toepassingen. Meer dan vier jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van Europese projecten met een focus op waterstof als heavy-duty oplossing met regionale spelers. Waarbij we ons richten op demonstraties met industriële partners en het opdoen van praktische ervaring. Na succesvolle demonstraties met waterstof vuilniswagens in andere projecten, zijn we erg trots om betrokken te zijn bij de eerste demonstratie van deze vrachtwagen in onze regio binnen het H2-Share project. Wij geloven dat het duidelijk is dat deze technologie sterke perspectieven biedt voor de regio Noordwest-Europa en we kijken uit naar de volgende stappen". - Adwin Martens, directeur van WaterstofNet.

 "De Europese industrie wordt geconfronteerd met een ongekende crisis. Waterstof kan, als innovatieve technologie, een enorme rol spelen in het COVID 19-herstelplan om de opname van de Europese economie te ondersteunen en tegelijkertijd te voldoen aan de Green Deal van de EU. Met de inzet van de H2-Share-truck hebben we het bewijs dat de waterstofceltechnologie klaar is om deze rol te spelen". - Jorgo Chatzimarkakis, secretaris-generaal van Waterstof Europa.

 

Terug