Print pagina

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

Als familiebedrijf is VDL Groep al van oudsher sterk betrokken bij haar leef- en werkomgeving. Het zijn immers de mensen en de omgeving waarvan je als onderneming afhankelijk bent om te blijven voortbestaan. Voor VDL Groep is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit doen wij door een goede balans te vinden in People, Planet en Profit.

VDL Groep ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken.

In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden:


              

 MEDEWERKERS                    PRODUCTEN EN                             MAATSCHAPPIJ
                                                  PRODUCTIEPROCESSEN

VDL Groep is een
familiebedrijf waar de
mens centraal staat.
Onze medewerkers
zijn immers het hart van
het bedrijf. VDL vindt
het belangrijk om mede-
werkers een werkplek
aan te bieden, waar zij
prettig kunnen werken
in een veilige en
gezonde omgeving
en waar zij zich verder
kunnen ontwikkelen.               

              

                       

Ons beleid is afgestemd op
het innoveren van producten
en productiemethoden. Het
continue willen verbeteren is
een geïntegreerd onderdeel
van ons ondernemerschap,
waarbij creativiteit en durf
tot vernieuwing de boven-
toon voeren. Het verminderen
van de belasting op het milieu
loopt als een rode draad
door onze bedrijfsvoering
heen.                                                

                                                
                                               

VDL Groep kiest ervoor
om in Nederland en in
Vlaams-België te blijven
produceren en strategische
productie in te zetten in
lagelonenlanden. Wij willen
bijdragen aan de werk-
gelegenheid in deze
gebieden. Als bedrijf staat
VDL midden in de
maatschappij. Wij tonen
onze sociale betrokkenheid
op diverse manieren, onder
andere door nauwe
samenwerking met
onderwijsinstellingen.