Print pagina

Sponsoring

Sponsoring zien wij als tweerichtingsverkeer; een samenwerking waarin beide partijen een bijdrage leveren om de gezamenlijk overeengekomen doelen te realiseren. De VDL-slogan ‘Kracht door samenwerking’ neemt ook in deze gedachtegang een prominente plaats in. Een goede samenwerking kan immers van grote meerwaarde zijn voor beide partijen.

Door middel van sponsoring en donaties tracht VDL Groep betrokkenheid bij de gemeenschap te tonen, waarbij we het doel van het initiatief niet uit het oog verliezen. Mede daarom zijn wij zorgvuldig in de projecten die wij sponsoren.

Door sport-, maatschappelijk- en cultuurgerelateerde projecten te ondersteunen poogt VDL Groep een positieve en betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Groot belang hechten wij aan de overeenkomstigheid van het initiatief met een aantal belangrijke kernwaarden die de cultuur van VDL Groep definiëren: no-nonsense, ondernemend en innovatief.

Hoewel VDL Groep zich niet beperkt tot onderstaande, kennen wij voor sponsoring drie aandachtsgebieden: sport, maatschappij en cultuur. 

Sport

VDL Groep hecht grote waarde aan welzijn. Sport maakt hier een groot onderdeel van uit en wordt door ons beschouwd als een belangrijk middel tot gezondheid. Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij een sportieve en vitale samenleving. Daarnaast zorgt sport voor verbroedering en saamhorigheid. VDL Groep ondersteunt diverse verenigingen en projecten, o.a. binnen het voetbal, de paardensport, golf, hardlopen en wielrennen.

Maatschappij

Ook op het gebied van sponsoring streeft VDL Groep naar het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Dit doen wij door diverse maatschappelijke projecten te ondersteunen en te stimuleren. Zo sponsoren wij diverse onderwijs- en wetenschapsinstellingen, goede doelen en andere uiteenlopende projecten. Tevens pogen wij de jeugd al vroeg te betrekken op het gebied van techniek. Zo hebben wij enkele samenwerkingsverbanden om jongeren van verschillende leeftijden kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor (verschillende specialisaties binnen) de technische sector.

Cultuur

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving en is bepalend voor wat onze samenleving definieert. Om deze identiteit te kunnen behouden is het van belang om organisaties en projecten die streven naar het behoud van de cultuur, een steuntje in de rug te geven. VDL Groep staat open voor een samenwerking ten behoeve van het behoud van cultuur en steunt onder meer evenementen en organisaties zoals musea en muziekverenigingen. 

Welke criteria hanteren wij?
Sponsorcriteria

Sponsoraanvraag indienen?
Aanvraag indienen

 
Benieuwd wie wij sponsoren?
Huidige projecten en sponsoractiviteiten