Sponsoring

Als bedrijf tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid bij de regio's waarin we actief zijn op verschillende manieren. Dit doen we onder andere door nauw samen te werken met kennisinstellingen en overheden, en door sponsoring van diverse sportieve, culturele en maatschappelijke evenementen en verenigingen. We zijn trots om sponsor te zijn van PSV, FC Eindhoven, Marathon Eindhoven, Noordbrabants Museum, en Frits Philips Muziekgebouw. Daarnaast sponsoren we ook verschillende lokale verenigingen om de breedtesport te stimuleren.


Bij VDL vinden we het belangrijk om jongeren te enthousiasmeren voor techniek, zodat zij later kunnen kiezen voor een baan in de technische sector. Om dit te bereiken, sponsoren we verschillende organisaties die zich inzetten voor techniekpromotie, zoals De Ontdekfabriek in Eindhoven en het Dutch Technology Festival. We ondersteunen tevens studententeams met projecten die aansluiten bij de activiteiten van VDL Groep. Naast duurzame samenwerkingen met organisaties als Maker Fair, Tech Playground en TU/Ecomotive, nodigen we jongeren actief uit om ons experience center, de ‘Wereld van VDL’, te bezoeken onder het label 'VDL on Tour'. Hier krijgen ze een indrukwekkend audiovisueel overzicht van onze veelzijdige activiteiten in Hightech, Mobility, Energy, Infratech en Foodtech. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot een bedrijfsbezoek bij een VDL-bedrijf, zodat de jongeren volledig ondergedompeld worden in de wereld van techniek en de mogelijkheden die er bij VDL zijn.

Hoofdsponsor PSV

Samen met onze partners ASML, CSU Cleaning Services, Jumbo, Philips, Swinkels Family Brewers en Brainport Development zijn we hoofdsponsor van PSV. We zijn daarmee actief betrokken bij de samenwerking van het Brainport Partnership. Onze gezamenlijke inzet richt zich op het bevorderen van innovatie, trots, talentontwikkeling en -werving, en vitaliteit. Hiermee streven we ernaar om de aantrekkingskracht van de Brainportregio op nationaal en internationaal niveau verder te versterken.


In het jaar 2022 heeft het partnerschap langs deze drie gebieden verschillende activiteiten ondernomen. Hier volgt een selectie van het aanbod, zonder volledig te zijn: Meer dan 800 basisschoolleerlingen uit groepen 6 en 7 hebben deelgenomen aan de Scholenchallenge, waarin ze werden uitgedaagd om technologische oplossingen te creëren voor vraagstukken op het gebied van energie, gezondheid, veiligheid, voeding en mobiliteit. Om het gevoel van trots op de Brainportregio te vergroten, werden 600 rompertjes (vergelijkbaar met het PSV-shirt) verspreid onder jonge ouders. Om vitaliteit te bevorderen, werden verschillende webinars gehouden over goede slaapgewoonten en het omgaan met stress. Daarnaast kregen medewerkers van de samenwerkende partners de mogelijkheid om deel te nemen aan een vitaliteitsprogramma, waarbij zij kennismaakten met een gezonde levensstijl. Sinds de start van dit programma, genaamd PSV+, in 2020 hebben al meer dan 200 werknemers van VDL hier gebruik van gemaakt. PSV+ is een 12 weken durend leefstijlprogramma dat zowel theoretische als praktische elementen bevat. In en rondom het Philips Stadion worden verschillende onderwerpen rondom vitaliteit behandeld, zoals voeding, beweging, (nacht)rust, ontspanning en time management.

Onze vier aandachtsgebieden

Techniekpromotie

Techniek is leuk en uitdagend. Technische innovaties zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven. VDL Groep vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van industrie en techniek in de samenleving. Om dit te kunnen bereiken ondersteunt VDL Groep jaarlijks een aantal activiteiten en evenementen op het gebied van techniek. We richten ons met name op robotisering en automatisering, elektrificatie van voertuigen, automatisch geleide voertuigen, vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast pogen wij de jeugd al vroeg te enthousiasmeren voor techniek. Zo hebben wij enkele samenwerkingsverbanden om jongeren van verschillende leeftijden kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor de technische sector. 

Sport

VDL Groep hecht grote waarde aan het welzijn van mensen. Sport is natuurlijk een leuke en mooie manier om gezond te blijven. Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij een sportieve en vitale samenleving. Daarnaast zorgt sport voor samenwerking, verbroedering en saamhorigheid. VDL Groep ondersteunt diverse sportverenigingen en -projecten. We richten ons met name op voetbal, hardlopen, hockey, wielrennen en de paardensport.

 

Maatschappij

Ook op het gebied van sponsoring streeft VDL Groep naar het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Dit doen wij door diverse maatschappelijke projecten te ondersteunen en te stimuleren.

Cultuur

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving en is bepalend voor wat onze samenleving definieert. Om deze identiteit te kunnen behouden is het van belang om organisaties en projecten die streven naar het behoud van de cultuur, een steuntje in de rug te geven. 

Verzoek om te sponsoren

Aanvraagformulier voor sponsoring

Wij zien sponsoring als tweerichtingsverkeer; een samenwerking waarbij beide partijen een bijdrage leveren om de gezamenlijk afgesproken doelen te bereiken. Ook de VDL-slogan 'Kracht door samenwerking' neemt in deze gedachtegang een prominente plaats in. Een goede samenwerking kan immers van grote toegevoegde waarde zijn voor beide partijen.

Indien jouw aanvraag voldoet aan onderstaande sponsorcriteria vul dan het formulier hiernaast in. De sponsorcommissie komt maandelijks bijeen om aanvragen te bespreken. 

Heb jij vragen over sponsoring door VDL Groep? Neem dan contact met ons op via sponsoring@vdl.nl.

Om in aanmerking te komen voor sponsoring door VDL Groep moet de sponsoraanvraag voldoen aan de volgende criteria:

Het sponsorverzoek heeft betrekking op minimaal één van de vier aandachtsgebieden waar VDL Groep zich met sponsoring op richt: techniekpromotie, sport, maatschappij en cultuur.
De sponsoring moet bijdragen aan de doelen die VDL Groep met sponsoring wil bereiken.
VDL Groep ondersteunt niet:

Projecten of activiteiten die alleen een individueel belang dienen;
Risicovolle sporten;
Projecten of activiteiten die maatschappelijk en/of ethisch onverantwoord zijn;
Organisaties of activiteiten die een politieke of puur religieuze doelstelling hebben;
Organisaties die volledig door de overheid worden gesubsidieerd.

Onder welk aandachtsgebied valt jouw verzoek?