Sociale betrokkenheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in ons dna en komt dagelijks tot uiting in alles wat we doen. Wij zijn maatschappelijk betrokken bij de regio’s en gemeenschappen waarin wij werken. Wij ondersteunen vele lokale culturele, sportieve en sociale evenementen en verenigingen. Wij werken samen met overheidsinstanties om sociale initiatieven in deze regio’s te stimuleren. Wij vinden het belangrijk dat jongeren ook kiezen voor een baan in de techniek. Het promoten van techniek bij onderwijsinstellingen, tijdens open dagen of wervingsdagen behoort tot de mogelijkheden, maar ook scholieren en studenten kunnen bij ons terecht voor stage- of afstudeerplaatsen. 

 

Sponsoring

VDL Foundation 

Als familiebedrijf zijn wij sterk betrokken bij de wereld om ons heen. Dat zit in ons DNA, van onze organisatie en van de VDL-familie.

Opleiden

VDL Groep biedt stage- en afstudeerplekken aan praktische en theoretische studenten. We onderhouden ook warme banden met het onderwijs door middel van gastlessen op scholen, docenten- en decanenstages, lunchlezingen, open dagen, bedrijvenmarkten en rondleidingen. Uiteraard besteden we, in samenwerking met partners en onderwijsinstellingen, ook volop aandacht aan het opleiden van onze medewerkers.


VDL Triple T Academy, dat in september 2022 van start is gegaan, is hiervan een mooi voorbeeld. VDL Triple T staat voor Trots Talent in Techniek. Een uitdagend mbo-opleidingsprogramma van VDL Groep ontwikkeld in samenwerking met FC Eindhoven en Mikrocentrum. Gedurende deze 1-jarige opleiding gaan 1e jaars bbl-leerlingen, naast hun vakinhoudelijke leerwerktraject bij één van de VDL-bedrijven, werken aan hun persoonlijke ontwikkeling (zogeheten powerskills) en worden zij sportief uitgedaagd onder leiding van een oud-profvoetballer van FC Eindhoven en een sportpsycholoog van Mikrocentrum. In 2022 is het opleidingsaanbod verder uitgebreid. Enkele voorbeelden van opleidingen die zijn gevolgd: taalcursussen, lasopleidingen, heftruck- en reachtruck-opleidingen, inkoop- en verkooptrainingen, leidinggeven op de werkvloer en opleidingen voor onze praktijkopleiders.

Partnerfonds Brainport Eindhoven

VDL Groep heeft samen met de oorspronkelijke Brainportpartners en PSV het Partnerfonds Brainport Eindhoven opgericht vanuit onze betrokkenheid bij de samenleving. Dit fonds heeft als doel duurzame oplossingen te vinden voor urgente maatschappelijke problemen van mensen in de regio die het moeilijk hebben. Het Partnerfonds is gericht op drie belangrijke pijlers: geldzorgen, vitaliteit en talent. Het is geen standaard liefdadigheidsfonds; de programma's worden autonoom bedacht en bedrijven en kennisinstellingen worden betrokken bij de oplossingen, met als oogpunt het versterken van regionale verbindingen. Kortom, het Partnerfonds is een fonds dat door en voor de regio wordt ingezet.