Duurzaamheid

Op het gebied van milieu voert VDL een duurzaam beleid. Het implementeren van energiebesparings- en afvalpreventieplannen en het recyclen van grondstoffen heeft onze voortdurende aandacht. Daarnaast is VDL Groep als familiebedrijf van oudsher sterk betrokken bij de leef- en werkomgeving. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

MVO

VDL Groep ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken. In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden: medewerkers, producten & productieprocessen en maatschappij.

Duurzaam bouwen en recyclen

VDL bouwt haar panden in eigen beheer. Bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten richten we ons op duurzaam materiaalgebruik, minder energieverbruik en minder belasting voor het milieu. Dat doen we bijvoorbeeld door slimme ontwerpen met veel daglicht in de fabrieken, de inzet van ledverlichting, het plaatsen van zonnepanelen, het toepassen van warmte-koude-opslag in de bodem en door gebruik te maken van restwarmte uit het productieproces om bedrijfspanden te verwarmen. Voor het nieuwe pand van VDL Fibertech Industries in Hapert is in 2016 het GPR-certificaat behaald (Gemeentelijke Praktijk Richtlijnen voor duurzaam bouwen, cijfer: 8). Bij VDL Nedcar in Born worden bijvoorbeeld in de lakstraat verfdeeltjes opgevangen voor hergebruik. 

Duurzame leefomgeving

Hoewel vanwege onze toeleveringsactiviteiten de inbreng van VDL aan diverse producten vaak voor het oog verborgen blijft, maken wij machines en producten die een wezenlijke bijdrage leveren aan een betere leefomgeving. Dat doen we onder andere op het gebied van automotive (elektrisch rijden en batterijtechnologie), gezondheidszorg (zoals apparaten om mensen met kanker te behandelen), wetenschap (ontdekken van het heelal), materiaalgebruik en het reduceren van afval. We bedenken of passen huidige ontwerpen aan om de maakbaarheid van deze machines en producten te vergroten en te verbeteren. Door slimme ontwerpen en geavanceerde productiemethodes leveren we toegevoegde waarde voor onze klant en creëren we werkgelegenheid voor de maakindustrie. Andere voorbeelden van duurzame producten die VDL (mede-) ontwikkelt en produceert: elektrische bussen, de productie van onderdelen voor een e-bike, een buggy gemaakt van gerecycled kunststof, een productielijn om vanuit plantenresten duurzaam bouwmateriaal te maken, een machine om afval om te zetten in biogas en de productie van de duurzame Dopper drinkfles.

Circulaire economie

Afvalstromen zijn in een circulaire economie op elkaar aangesloten als in een soort kringloop, net zoals dat in de natuur het geval is. Een circulair systeem is bedoeld om zoveel mogelijk producten en materialen te hergebruiken en de vernietiging van waarde zoveel mogelijk te beperken. Dat is een heel andere benadering dan het lineaire systeem. Daarin worden grondstoffen omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

De circulaire economie wordt bij VDL grotendeels in de praktijk afgedwongen. Die zit ingebakken in onze bedrijfsprocessen. Dat komt doordat circulariteit de totale levensduurkosten aanzienlijk kan verminderen. Bij VDL ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijven daar waar die hoort: bij de bedrijven zelf. Onze bedrijfsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor hun winst- en verliesrekening. Daarom zijn zij gemotiveerd om te besparen op de kosten. Het directieteam stimuleert dat er bij onze bedrijven keuzes worden gemaakt die duurzaam zijn.

Een circulaire economie biedt kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Die kansen kunnen we alleen benutten als we met z’n allen een circulaire economie nastreven: bedrijven, overheden en consumenten. Vergeet niet dat het bedrijfsleven meer en meer wordt gestuurd door de consument. Bedrijven moeten niet de arrogantie hebben dat we de consument producten en diensten kunnen opdringen. De consument wordt bewuster van duurzaamheid en de circulaire economie. Wij zijn in dienst van die consument. Nauwgezette samenwerking tussen alle partijen is een belangrijke voorwaarde om de circulaire economie te laten slagen. Samenwerking is de energie van de circulaire economie. Dat past geweldig bij het DNA van VDL Groep. 

 

Een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling
van de maatschappij. Dat vinden we belangrijk
en heeft onze voortdurende aandacht.