VDL Foundation steunt initiatieven in de omgeving van VDL Nedcar

Op vrijdag 9 december heeft VDL Foundation vijf cheques overhandigd aan sociale initiatieven in de omgeving van VDL Nedcar in Born. In totaal is 50.000 euro verdeeld. De begunstigden zijn aangedragen door medewerkers van VDL Nedcar. Het gehandicaptenteam van T.C. De Snelle Sprong, Stichting Wensulance, Stichting Maasveld, Ronald McDonald Kindervallei en Stichting Vrienden Hospice Bronnerhof namen de cheques in ontvangst.

In totaal heeft VDL Foundation bij haar oprichting in 2014 een bedrag van 250.000 euro ter beschikking gesteld. Dit bedrag is geschonken aan verschillende goede doelen, verspreid over drie jaar. In 2014 stond de schenking volledig in het kader van kankeronderzoek. In 2015 lag de nadruk op projecten voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen en mensen met een lichamelijke beperking. In 2016 lag de focus van het donatiebeleid op meerdere kleinere initiatieven in de omgeving van VDL Nedcar in Born, die zijn aangedragen door medewerkers van VDL Nedcar. Nu het bedrag van 250.000 euro is geschonken, is besloten om VDL Foundation voort te zetten. Daarbij zal de stichting zich niet alleen meer richten op maatschappelijke projecten op het gebied van zorg en welzijn in Limburg, maar ook daarbuiten. 

T.C. De Snelle Sprong
Tennisclub De Snelle Sprong in Tegelen bevat veel tennisactiviteiten voor senioren en jeugd, maar ook voor gehandicapte tennissers. De groep van G-tennis bestaat momenteel uit 14 tennissers met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking. T.C. De Snelle Sprong vindt het belangrijk dat ook deze groep tennissers plezier heeft in het spel en bezig is met bewegen. Afhankelijk van het weer kan men op de buitenbanen spelen. Om het tennisseizoen voor de gehandicapte tennissers ook in de winter door te laten gaan, wil de club uitwijken naar een sporthal. De gift van 5.500 euro van VDL Foundation biedt de club daartoe de mogelijkheid.

Stichting Wensulance
Voor de meeste mensen is het de normaalste zaak van de wereld om even bij familie of vrienden op bezoek te gaan of te genieten van een dagje uit. Voor mensen met een ernstige en/of chronische ziekte en mensen die in hun (pre)terminale levensfase verkeren is dit niet meer vanzelfsprekend. Zij zijn vaak aan het bed gekluisterd en kunnen geen gebruik maken van regulier vervoer. Stichting Wensulance, gevestigd in Landgraaf, biedt deze mensen op een professionele en comfortabele manier liggend vervoer aan om hun laatste wens gratis te vervullen. De wensrit wordt aangeboden voor een ernstig zieke met een reisgenoot, onder begeleiding van een ervaren verpleegkundige en een chauffeur. De cheque van VDL Foundation ter waarde van 10.000 euro zorgt ervoor dat meer wensen door de wensulance vervuld kunnen worden.

Stichting Vrienden van Maasveld
Maasveld is een zorgorganisatie in Maastricht waar 336 mensen wonen met ernstige en/of complexe lichamelijke en verstandelijke beperkingen. De organisatie wil graag deze mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen een kans bieden om een leven te leiden dat zij graag willen. Dat ook zij kunnen wonen en werken, actief meedoen aan de samenleving, afspreken met familie en vrienden, maar bovenal zichzelf kunnen ontplooien. Met diverse projecten en activiteiten maakt Stichting Vrienden van Maasveld het de bewoners van Maasveld graag aangenamer. Concreet zal de cheque van VDL Foundation ter waarde van 10.000 euro worden besteed aan een renovatie van het zwembad bij het wooncentrum, de droom van bewoonster Daniëlle. Het is voor mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen van groot belang dat zij blijven sporten en bewegen. Naar een publiek zwembad gaan is voor veel bewoners echter een te grote stap. Daarom is het belangrijk dat er een eigen zwembad voor de bewoners beschikbaar is.

Ronald McDonald Kindervallei
Kinderen met een beperking of met een langdurige ziekte kunnen met hun ouders in de Ronald McDonald Kindervallei vakantie vieren, een paar dagen logeren tijdens een ziekenhuisopname of revalidatieperiode bij Adelante Kinderrevalidatie. Zowel de kinderen als de ouders kunnen aan de Geuldal van Valkenburg zorgeloos tot rust komen. VDL Foundation schenkt de Ronald McDonald Kindervallei 12.000 euro voor de aanbouw van een natuurlijke rolstoeltoegankelijke watertafel met dammetjes en een handpomp. Hiermee kan de vallei hun rolstoeltoegankelijk speelpark voor kinderen uitbreiden. 

Stichting Vrienden Hospice Bronnerhof
Mensen die terminaal ziek zijn willen graag de laatste fase van hun leven in rust doorbrengen. Waarbij ze in een warme sfeer liefdevol afscheid kunnen nemen van familie en vrienden. Het Bronnerhof in Born is een kleinschalig hospice dat terminaal zieke mensen deze mogelijkheid biedt. Het hospice heeft een warme en huiselijke omgeving, een volwaardig alternatief voor thuis. Naast de zorg door de verpleegkundigen van Buurtzorg en de huisarts zijn de bewoners verzekerd van liefdevolle aandacht en opvang door de vrijwilligers van het Bronnerhof. Met de cheque van VDL Foundation ter waarde van 12.500 euro kan deze zorgvoorziening worden voortgezet.

VDL Foundation
VDL Foundation is een stichting die is opgericht door VDL Groep te Eindhoven ter gelegenheid van de heropening van VDL Nedcar in juli 2014. Met de oprichting van VDL Foundation wil VDL Groep een gebaar maken naar de regio en de provincie Limburg, omdat de doorstart van VDL Nedcar dankzij de inzet van de medewerkers, in samenwerking met toeleveranciers en de overheid, mogelijk is gemaakt. VDL Foundation ondersteunt maatschappelijke projecten op het gebied van zorg en welzijn, in eerste instantie gericht op Limburg. In 2014 schonk VDL Foundation 100.000 euro aan Kankeronderzoek Limburg / Maastricht Universitair Medisch Centrum. In 2015 ontving Stichting Het Vergeten Kind 60.000 euro en Nationale Vereniging de Zonnebloem 40.000 euro.