Directiewijzigingen VDL Nedcar

Paul van Vuuren (59) is voorgedragen om te worden benoemd tot algemeen directeur van VDL Nedcar in Born. Nadat de ondernemingsraad van VDL Nedcar een positief advies heeft uitgebracht, gaat hij Carel Bouckaert (59) opvolgen. Carel Bouckaert gaat zich op eigen verzoek en in goed onderling overleg binnen het directieteam van VDL Nedcar toeleggen op de optimalisatie van de productieprocessen. Onder leiding van Bouckaert is het aantal medewerkers bij VDL Nedcar het afgelopen jaar gegroeid met ruim 2.000 naar ongeveer 6.500 medewerkers.

Paul van Vuuren - Brabander van geboorte, inwoner van Limburg - is lange tijd in directiefuncties werkzaam geweest in de financiële sector. Daarbij heeft het accent gelegen op de zakelijke dienstverlening. Vanuit die hoedanigheid heeft hij ruime ervaring opgedaan met uiteenlopende types van ondernemingen en een uitgebreid netwerk opgebouwd. De afgelopen tien jaar is hij vanuit de regionale organisatie van ING Bank de vaste contactpersoon geweest van VDL Groep. 

Groei

Na de succesvolle productiestart van de MINI Countryman en de BMW X1 en de explosieve groei van het aantal medewerkers in het afgelopen jaar komt VDL Nedcar in de volgende fase van zijn ontwikkeling. Daarin zal meer werk worden gemaakt van de doorontwikkeling van de organisatie, de uitbouw van het productievolume en de acquisitie van nieuwe projecten. Die herpositionering gaat gepaard met aanpassingen in de samenstelling en taakverdeling binnen het directieteam van VDL Nedcar. Vanwege de complexiteit en de genoemde ontwikkelingen zal het directieteam, na instemming van de ondernemingsraad, worden uitgebreid met Paul van Vuuren.

Bruggenbouwer

VDL Groep is ervan overtuigd dat Paul van Vuuren met zijn managementstijl en zijn specifieke competenties een goede versterking van het directieteam van VDL Nedcar zal vormen. “De kracht van Paul ligt op het vlak van organisatie en strategie. Hij is in staat een goede balans te vinden tussen de belangen van diverse stakeholders”, vertelt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep. “Paul is de bruggenbouwer en motivator die we nodig hebben om VDL Nedcar, samen met de collega’s in Born, naar de volgende fase te brengen.” 

Paul van Vuuren: “Met alles wat ik in mij heb, wil ik VDL Nedcar naar én door de volgende fase loodsen. Dat appelleert aan mijn passie, mijn drive. Ik ga met veel plezier met de collega’s samenwerken aan een verdere gezonde toekomst. Na de fase van groei is het zaak om vanuit de kracht, de toewijding van onze medewerkers te komen tot normalisatie. Daar gaan we in 2018 hard aan werken. Een geweldige klus ligt voor.”  

  Paul van Vuuren