Eerste energieopslagsysteem V-Storage

Het eerste energieopslagsysteem van V-Storage – het gezamenlijke bedrijf van Scholt Energy Control en VDL Groep – is in gebruik genomen. Het systeem is het eerste in Nederland dat zogeheten regel-energie aan netbeheerder TenneT levert. De grote batterij staat op het terrein van VDL ETG in Eindhoven.

Tijdens de eerste maanden van dit jaar is het energieopslagsysteem uitvoerig getest. De batterij is inmiddels operationeel overgedragen aan Scholt Energy Control, dat de energiehandel en monitoring van het systeem voor rekening neemt. 

De batterij draagt vanaf nu bij aan de handhaving van de balans op het Nederlandse hoogspanningsnet. Vanwege de forse groei van hernieuwbare energie wordt het stroomaanbod steeds onvoorspelbaarder. Door schommelingen in de productie van met name wind- en zonne-energie wordt het moeilijker om de balans op het net te handhaven. Batterijen zullen daarom een belangrijke rol gaan spelen. Op het moment dat er veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is, kan die elektriciteit worden opgeslagen in de batterij. En bij pieken in de stroomvraag kan direct een beroep worden gedaan op de batterij (regel-energie). Door overschotten aan hernieuwbare energie op te slaan in batterijen wordt een kostbare uitbreiding van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk voorkomen. VDL Services werkt nauw mee aan dit project en zal in de toekomst de installatiewerkzaamheden gaan voorzien.

Door de capaciteit van de batterij beschikbaar te stellen aan het landelijke elektriciteitsnetwerk worden vervuilende traditionele centrales – die worden opgeschakeld bij een toenemende vraag naar stroom – op termijn overbodig. De batterijen dragen op die manier ook bij aan de verduurzaming van het energieverbruik. 

Toekomst 

VDL Groep en Scholt Energy Control verwachten het aantal batterijen en de toepassing daarvan snel uit te breiden. Het elektrisch vervoer in Nederland zal de komende jaren een grote vlucht nemen. Zo moeten in heel Nederland alle bussen in het openbaar vervoer in 2020 op elektriciteit rijden. Dit jaar rijden er in Nederland 140 elektrische bussen van VDL rond. Als de batterijen niet meer geschikt zijn voor elektrisch vervoer, dan kunnen die een tweede leven krijgen in het energieopslagsysteem V-Storage. 

Scholt Energy Control 

Scholt Energy Control (SEC) is als leverancier van elektriciteit en gas actief op de zakelijke markt in Nederland, België en Duitsland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Valkenswaard. Daarnaast zijn er kantoren in Nazareth (België) en Ratingen (Duitsland). Met een persoonlijke, duidelijke en onafhankelijke werkwijze heeft SEC in hoog tempo een plaats veroverd op de internationale energiemarkt. SEC heeft een sterke positie in de markt voor duurzame elektriciteit (wind, zon en biomassa). Met Scholt Energy Services zet SEC in op innovaties op de (duurzame) energiemarkt.