VDL Foundation steunt 300 kinderen in Eindhoven die opgroeien in armoede

VDL Foundation heeft op maandag 13 november een cheque ter waarde van 40.000 euro overhandigd aan Stichting Leergeld Eindhoven. Daarmee maakt VDL Foundation zwemonderricht én fietsen mogelijk voor kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben. VDL Foundation is gelieerd aan VDL Groep en biedt financiële ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg en welzijn.

Met de donatie van VDL Foundation kunnen 120 kinderen op zwemles en krijgen ongeveer 180 kinderen een fiets. Stichting Leergeld Eindhoven richt zich op kinderen van 4 tot 18 jaar (schoolleeftijd) die opgroeien in financieel minder draagkrachtige gezinnen. Veelal gaat het om eenoudergezinnen.

Groei

Tot verrassing van Leergeld Eindhoven heeft de stichting vorig jaar te maken gekregen met een explosieve stijging van het aantal aanvragen. Deze hausse aan aanvragen had ertoe geleid dat Stichting Leergeld Eindhoven in het eerste kwartaal van 2016 al 48 procent van het begrote bedrag had uitgegeven. Daarop heeft het bestuur van de stichting contact gezocht met VDL Foundation. Stichting Leergeld Eindhoven heeft over de afgelopen tien maanden 2.010 aanvragen gekregen. Dat zijn er 250 meer in vergelijking met dezelfde periode in 2016.

“Wij zijn VDL Foundation ontzettend dankbaar voor deze gulle gift”, vertelt voorzitter Hanny Jacobs van Stichting Leergeld Eindhoven. “Hiermee kunnen we veel kinderen helpen, zodat zij mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Daarnaast denken wij ook dat we schuldgevoel bij ouders kunnen wegnemen, omdat hun kinderen niet aan de kant hoeven te staan. Onze slogan is: Meedoen is meetellen. Dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor later.”

Doel

Voorzitter Margriet van der Leegte van VDL Foundation: “Met onze ondersteuning aan Stichting Leergeld Eindhoven dienen we een tweeledig doel. Enerzijds dragen we een steentje bij aan de bestrijding van armoede, anderzijds maken we hiermee het leven van kinderen uit de regio iets aangenamer.”

Stichting Leergeld Eindhoven

Eindhovense kinderen van 4 tot 18 jaar (schoolleeftijd) die opgroeien in financieel minder draagkrachtige gezinnen. Dat is de doelgroep van Stichting Leergeld Eindhoven. Dit kunnen gezinnen zijn die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldhulpverlening zitten of zzp’ers die in de crisisjaren te weinig opdrachten hebben gehad. Vaak gaat het om eenoudergezinnen. Het bureau van de Stichting Leergeld Eindhoven zorgt naast de eigen aanvragen (onderwijs en welzijn) ook voor de uitvoering van de aanvragen voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Op het bureau werken twee medewerksters (1 fte). De kosten van dat bureau worden volledig vergoed door de gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn er enkel vrijwilligers actief voor de organisatie. Dat betekent dat elke euro die uit het maatschappelijk veld binnenkomt volledig ten goede komt aan de doelgroep. Er wordt geen geld overgemaakt aan ouders: alles gaat
in natura. Zo worden bijvoorbeeld de kosten van schoolreisjes rechtstreeks aan school betaald of kunnen fietsen of een laptop met een voucher worden opgehaald. 

VDL Foundation

Stichting VDL Foundation is in 2014 opgericht door VDL Groep, het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven. De heropening van VDL Nedcar in Born was daarvoor de aanleiding. De doorstart van VDL Nedcar is mede mogelijk gemaakt door in de ombouwperiode van de fabriek, in samenwerking met toeleveranciers en de overheid, medewerkers tijdelijk elders in te zetten. Met donaties aan Limburgse organisaties heeft VDL Foundation een gebaar gemaakt naar de regio en de provincie Limburg en concreet iets terug gedaan als dank voor die hulp. VDL Groep draagt sinds 2014 jaarlijks een vast bedrag af aan VDL Foundation. Daarmee worden maatschappelijke projecten financieel gesteund op het gebied van zorg en welzijn. Later is het donatiebeleid van de stichting uitgebreid naar initiatieven ook buiten Limburg. VDL Foundation wil het idee van ‘Kracht door samenwerking’, de leuze van VDL Groep, verder uitdragen en verwezenlijken. Tevens sluit de visie van VDL Foundation naadloos aan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen dat dagelijks door VDL Groep wordt nagestreefd.