VDL blijft winstgevend, ondanks impact coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn het afgelopen halfjaar niet aan VDL Groep voorbijgegaan. Omzet en resultaat van het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven zijn gedurende de eerste zes maanden van 2020 gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Positief is dat door de strategie van spreiding van risico’s door diversificatie VDL het eerste halfjaar van 2020 winstgevend heeft afgesloten. De coronacrisis heeft vooral de automotive-industrie hard geraakt, terwijl andere sectoren, zoals hightech, infrastructuur, food en health, minder gevolgen ondervinden. Door de aantrekkende marktvraag bestaat er vertrouwen in het tweede halfjaar van 2020.

De gecombineerde omzet is na de eerste zes maanden van 2020 uitgekomen op 2,0 miljard euro. Dat is een afname van 32 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 (2,9 miljard euro). Het nettoresultaat is na de eerste twee kwartalen gedaald van 76 miljoen euro vorig jaar naar 25 miljoen euro nu. De orderportefeuille van VDL Groep (exclusief de divisie Autoassemblage) is gestegen van 1.158 miljoen euro in week 1 van 2020 naar 1.231 miljoen euro in week 35. Het aantal medewerkers is sinds eind 2019 met 2,6 procent gedaald naar 15.320 medewerkers in week 26.

Zwaar eerste halfjaar

“We kijken terug op een zwaar eerste halfjaar”, licht president-directeur Willem van der Leegte toe. “Bij een aantal bedrijven heeft de productie gedeeltelijk of in z’n geheel stilgelegen; nagenoeg al onze 104 bedrijven hebben op de één of andere manier met de crisis te maken gehad.” De coronacrisis gaat over de beschikbaarheid van drie factoren: materialen, medewerkers en marktvraag. Om te kunnen produceren, dienen deze drie factoren tegelijkertijd in voldoende mate aanwezig te zijn. In diverse industrieën zijn één of meerdere van deze factoren geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar geweest. Van der Leegte: “Dat we door onze strategische spreiding van activiteiten en ons aanpassingsvermogen desondanks winstgevend zijn gebleven én al onze vaste medewerkers binnenboord hebben gehouden, stemt ons positief.”

Doordat VDL door de coronacrisis te maken heeft met substantieel omzetverlies is om de werkgelegenheid te behouden een beroep gedaan op de eerste NOW-regeling. Met het voorschot van de overheid, 50 miljoen euro, zijn salarissen van medewerkers doorbetaald die tijdelijk geen of onvoldoende werk te verrichten hebben gehad. VDL heeft waardering voor de snelle, diepe én brede regeling waarmee de overheid ondernemers te hulp schiet. Doordat VDL ook tijdens de referentieperiode van de tweede NOW-regeling tot nu toe te maken heeft gehad met een substantiële omzetderving is ook een beroep gedaan op NOW-2.

Toeleveringen

De omzet van deze divisie is gestegen van 649 miljoen euro vorig jaar naar 700 miljoen euro na het eerste halfjaar van 2020. Deze stijging is met name toe te schrijven aan de vraag in markten zoals hightech, infrastructuur, food en health. De inzet op hoogwaardige innovatie heeft onze positie in deze deelgebieden verder versterkt. De divisie Toeleveringen is in het eerste halfjaar winstgevend geweest.

Autoassemblage

Zoals bekend is het aantal te bouwen auto’s bij VDL Nedcar lager dan in 2019. De omzet staat na twee kwartalen op 903 miljoen euro. Dat was een jaar geleden 1.620 miljoen euro. Vanwege emissienormen, mondiale handelsbetrekkingen en disruptieve ontwikkelingen maakt de auto-industrie een turbulente periode door. De coronacrisis is daar bij gekomen, waardoor VDL Nedcar in maart de productie ruim 6 weken heeft onderbroken. Sinds begin juni worden weer auto’s gebouwd in twee diensten. Corona heeft de mondiale marktvraag naar nieuwe auto’s verder doen afnemen. Een van de gevolgen hiervan is dat VDL Nedcar het additionele BMW-model niet zal gaan bouwen waarover in 2019 met BMW Group een contract is overeengekomen. Op dit moment spreken we met onze opdrachtgever over de opvolging van andere mogelijke modellen, zodat we de samenwerking met BMW duurzaam kunnen verlengen én de werkgelegenheid in Born langjarig kunnen zekerstellen. Daarnaast voeren we gesprekken met potentiële nieuwe opdrachtgevers die mogelijk auto’s willen laten bouwen in Born. Om nieuwe klanten te kunnen faciliteren, blijven we samen met de provincie Limburg inzetten op de zogeheten PIP-procedure om onze vestiging toekomstbestendig te maken. Als onafhankelijk autobouwer is flexibiliteit een van de kerncompetenties van VDL Nedcar. Een geweldig compliment voor onze medewerkers is dat VDL Nedcar dit eerste halfjaar maar liefst drie JD Power-awards in de wacht heeft gesleept. Voor de MINI Countryman, de MINI Cooper en de fabriek is op het gebied van kwaliteit gekroond tot derde beste autofabriek van Europa en Afrika. Een andere mijlpaal is dat vorige week in Born de 800.000e auto voor BMW Group is gebouwd. VDL Nedcar is in het eerste halfjaar winstgevend geweest.

Bussen

De omzet van deze divisie is met ruim 50 procent gedaald, van 308 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2019 naar 146 miljoen euro nu. De coronacrisis heeft gezorgd voor onzekerheid in de marktvraag naar bussen. Doordat de reisbranche nagenoeg stil ligt, is de vraag naar coaches (touringcars) nagenoeg nihil. Voor openbaar vervoerbussen dreigt met name in Nederland uitstel van aanbestedingsprocedures, met alle gevolgen van dien voor de productie van OV-bussen. In het buitenland zien we aanbestedingen om het openbaar vervoer te verduurzamen doorgaan. Doordat drie factoren (materialen, medewerkers en marktvraag) niet tegelijkertijd én in voldoende mate aanwezig zijn geweest, hebben enkele lijnproductiebedrijven die onderdeel zijn van deze divisie de productie gedurende het eerste halfjaar van 2020 tijdelijk onderbroken.

Met name het gunnen van honderden elektrische bussen voor concessies in Nederland aan Chinese concurrenten maakt 2020 een moeilijk jaar voor de divisie Bussen. Wij blijven overheden oproepen om in Europees verband actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat onze hoogwaardige maakindustrie niet verdwijnt, met alle gevolgen van dien voor de bijbehorende werkgelegenheid. De divisie Bussen is verlieslatend. In 2019 heeft VDL Bus & Coach laten zien op de juiste weg te zijn geweest. De gevolgen van de coronacrisis en het ongelijke speelveld in de wereld (staatssteun, importheffingen, bescherming eigen markt, arbeidsomstandigheden, milieuwetgeving) hebben ertoe geleid dat die opgaande lijn onvoldoende is vastgehouden.

Eindproducten

Onze bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben in het eerste halfjaar van 2020 gezamenlijk 232 miljoen euro omgezet ten opzichte van 346 miljoen euro in dezelfde periode van 2019. Deze daling kan worden verklaard doordat door de coronacrisis de marktvraag bij de bedrijven in deze divisie is teruggelopen. De divisie Eindproducten heeft het eerste halfjaar winstgevend afgesloten.

Vooruitzichten

Hoewel onderbouwd vooruitblikken onder de huidige omstandigheden nauwelijks mogelijk is, is VDL Groep gematigd positief over de tweede helft van 2020. Aan onze orderportefeuille zien we dat de marktvraag op de korte termijn herstel laat zien. Daardoor verwachten we dat het tweede halfjaar beter zal zijn dan de eerste zes maanden. Door de gevolgen van de coronacrisis zullen omzet en resultaat over heel 2020 achterblijven ten opzichte van het niveau van 2019. De beoogde jaaromzet van VDL Groep voor 2020 zal naar verwachting ongeveer een kwart lager liggen dan vorig jaar. Ondanks dat we onder de huidige omstandigheden extra kritisch kijken naar bestedingen blijven, naast behoud van werkgelegenheid, investeringsprogramma’s op de gebieden innovatie en digitalisering belangrijk.