VDL Groep en Universiteit Maastricht intensiveren samenwerking

Van robotica voor de landbouw van de toekomst tot het verder ontwikkelen van recyclingtechnieken: VDL Groep en de Universiteit Maastricht (UM) zien ruime mogelijkheden om de samenwerking op deze en andere gebieden uit te breiden en te intensiveren. Om dat te onderstrepen, ondertekenden beide organisaties op 20 december een intentieverklaring. VDL en UM willen met de samenwerking bijdragen aan het aantrekken en behoud van talent in de regio en er mede voor zorgen dat Limburg voldoende ‘ontwikkel- en maakbedrijvigheid’ houdt. 

VDL Groep is een bedrijvengroep met ruim 100 bedrijven die industriële producten ontwikkelt en produceert op het gebied van hightech, mobility, energy, infratech en foodtech. Die werkvelden bieden raakvlakken met wat er aan de UM gebeurt: onderwijs en onderzoek en het creëren van maatschappelijke impact, onder meer op het gebied van duurzaamheid, biomedische materialen, beeldvorming, life sciences, data science en sociale wetenschappen.

Met die raakvlakken weten VDL en UM elkaar ook nu al te vinden. Zo kijken onderzoekers van de Faculty of Science en Engineering hoe ze medewerkers op de werkvloer van VDLNedcar op een verantwoorde manier met kunstmatige intelligentie kunnen ondersteunen. En VDL draagt via het project Einstein Telescope Technologies (ETT) bij aan de Einstein Telescope, waarin ook de UM deelneemt. Het bedrijf brengt in ETT onder meer haar expertise in, op het gebied van grote stalen structuren met een ultrahoog vacuümniveau en een hoge reinheidsklasse.

De twee organisaties leggen met de intentieverklaring de basis voor een intensivering van die samenwerking. Programmamanagers vanuit beide organisaties zullen als matchmakers nieuwe samenwerkingen ondersteunen en de kennismaking tussen relevante organisatieonderdelen stimuleren.

Nick Bos, college van bestuur UM: “De maakindustrie heeft in Limburg een stevige historie. Als we er samen met VDL voor kunnen zorgen om die maakbedrijvigheid te combineren met de wetenschappelijke kennis en innovatieve samenwerkingsverbanden die in Limburg, onder andere op de Brightlandscampussen, afgelopen decennia aan kracht hebben gewonnen, dan is dat voor alle partijen van voordeel.”

Paul van Vuuren, executive vice president VDL Groep: “Met de ontwikkeling en productie van hoogwaardige industriële producten beogen wij het verschil te maken voor de wereld van morgen en daarmee het toekomstige verdienvermogen van Nederland én de regio zeker te stellen. Om de cyclus van innovatie en productie blijvend te voeden, en daarmee toegevoegde waarde te blijven bieden, streven wij welvaart en welzijn na voor volgende generaties. In dat kader kan deze kracht door samenwerking worden bezien. Wij kijken ernaar uit om de vruchtbare samenwerking met Universiteit Maastricht voort te zetten”.