Eerste energieopslagsysteem V-Storage
Het eerste energieopslagsysteem van V-Storage staat op het terrein van VDL ETG in Eindhoven

Eerste energieopslagsysteem V-Storage

31 juli 2017

Het eerste energieopslagsysteem van V-Storage - het gezamenlijke bedrijf van Scholt Energy Control en VDL Groep - is in gebruik genomen. Het systeem is het eerste in Nederland dat zogeheten regel-energie aan netbeheerder TenneT levert. De grote batterij staat op het terrein van VDL ETG in Eindhoven.

Tijdens de eerste maanden van dit jaar is het energieopslagsysteem uitvoerig getest. De batterij is inmiddels operationeel overgedragen aan Scholt Energy Control, dat namens V-Storage de energiehandel en monitoring van het systeem voor haar rekening neemt. 

Handhaving balans 

De batterij draagt vanaf nu bij aan de handhaving van de balans op het Nederlandse hoogspanningsnet. Vanwege de forse groei van hernieuwbare energie wordt het stroomaanbod steeds onvoorspelbaarder. Door schommelingen in de productie van met name wind- en zonne-energie wordt het moeilijker om de balans op het net te handhaven. Batterijen zullen daarom een belangrijke rol gaan spelen. Op het moment dat er veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is, kan die elektriciteit worden opgeslagen in de batterij. Bij pieken in de stroomvraag kan direct een beroep worden gedaan op de batterij (regel-energie). Door overschotten aan hernieuwbare energie op te slaan in batterijen wordt een kostbare uitbreiding van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk voorkomen.

Door de capaciteit van de batterij beschikbaar te stellen aan het landelijke elektriciteitsnetwerk worden vervuilende traditionele centrales – die worden opgeschakeld bij een toenemende vraag naar stroom – op termijn overbodig. De batterijen dragen op die manier ook bij aan de verduurzaming van het energieverbruik.

Energieopslagsysteem

Het energieopslagsysteem op het terrein van VDL ETG bestaat uit twee afzonderlijke ruimtes. Aan de ene zijde bevindt zich de besturing. Hier wordt met het batterijmanagementsysteem de laadtoestand, spanning en temperatuur van de batterijen gecontroleerd. Verder wordt hier de koppeling met de energiebronnen en het netwerk geregeld, afhankelijk van vraag en aanbod. Onze spanningsnetten zijn namelijk niet geschikt voor directe koppeling met sterk fluctuerende alternatieve energiebronnen wat tot problemen als bijvoorbeeld overspanning kan leiden. De batterij zorgt er dus ook voor dat een goede balans blijft met het netwerk waarop deze gekoppeld is. Aan de andere zijde van de ruimte bevinden zich de batterijen. Die ruimte wordt op een constante temperatuur van ongeveer 23°C gehouden, omdat de lithium-ion batterijen dan het beste presteren en dit ook de levensduur van de batterijen ten goede komt. Dit voor V-Storage eerste energieopslagsysteem bevat nu nog nieuwe batterijen.

Toekomst

VDL Groep en Scholt Energy Control verwachten het aantal batterijen en de toepassing daarvan snel uit te breiden. Het elektrisch vervoer in Nederland zal de komende jaren een grote vlucht nemen. Zo moeten in heel Nederland alle bussen in het openbaar vervoer in 2025 op elektriciteit rijden. Dit jaar rijden er in Nederland 140 elektrische bussen van VDL rond. Als de batterijen niet meer geschikt zijn voor elektrisch vervoer, dan kunnen die een tweede leven krijgen in het energieopslagsysteem V-Storage. Bij het opschalen van elektrische  busoperaties kunnen energieopslagsystemen ook worden ingezet om te ondersteunen bij het laden van de bussen. Bussen worden dan deels met energie die opgeslagen is in gebruikte batterijen opgeladen, een mooi voorbeeld van circulaire economie. 

Terug